Konstresor, aktiviteter och övriga utställningar i Blekinge

Information finns på:
www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge