Årsmöte

Välkommen till KK:s årsmöte söndagen den 24 mars kl 15 i Expressenhallen, Karlshamns Museum.
Närvarolotteri och enkel förtäring.