Välkommen till Karlshamns konstförening. Vår förening skapar tillfällen att ta del av arrangerade utställningar och att samtala om konst. Föreningen arrangerar också föredrag, studieverksamhet och andra aktiviteter i ämnen rörande konst och kultur.

Mer om vår förening
Kontakta oss

»
19/3 2023 Aktiviteter Årsmöte

Årsmöte

Välkommen till KK:s årsmöte söndagen den 19 mars kl 15 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan 84. Närvarolotteri och enkel förtäring.

»
19/4 2023 Utställningar

Väggaskolan, elevutställning 19 april – 26 april

Elever från Väggaskolans Estetiska program ställer ut i Karlshamns Konsthall.

»
6/5 2023 Utställningar

Vårsalong 6 maj – 21 maj

Välkomna till Svenska konstnärsförbundets Vårsalong i Karlshamns konsthall.