Årsmöte

Välkommen till KK:s årsmöte söndagen den 19 mars kl 15 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan 84. Närvarolotteri och enkel förtäring.