Jonas Lundh 2-24 september

Utställning "Symboler och tysta konversationer" 2-24 september.
Öppning lördagen 2 september.
Vernissage kl 13.
Därefter öppet torsdag kl 16–18, lördag–söndag kl 11-17.

Jonas Lundh – Symboler och tysta konversationer

”Bildkompositionerna är inte bundna till mig själv utan tillgängliga för var och en att tolka och ta till sig. Bakom motiven vilar alltså ingen föreställning eller speciell förväntan utan mina bilder domineras av mystik. Jag har ingen ambition att alla betraktare skall uppleva mina bilder på ett entydigt sätt utan de lämnar utrymme för vars och ens fantasi. För mig är det inte föreställningen dvs motivet som är det viktiga. Innebörden i min konst är vår värld skildrad i stämningar. Man kan ställa sig frågor av närmast filosofisk karaktär: Vad är verklighet och vad är sken? Vem befinner sig i vilken värld och vad har de för förbindelse med varandra?

Sedan början av 2000-talet har jag använt mig av en teknik där jag målar med kartongbitar istället för penslar. En teknik som resulterar i att bilderna får ett speciellt uttryck och en mindre tydlighet, där betraktaren ges ett större utrymme för fri tolkning.

Ett återkommande motiv är båtar, mer som symboler för resor, förflyttning och samhörighet. Havet fascinerar mig på många olika sätt, det är stort, det är starkt och det är okontrollerbart. Man ska kunna skapa tydningar utifrån personliga erfarenheter och upplevelser och det har sagts att man för all del även kan knyta an mina bilder till konsthistorien, till föregångare inom abstrakt expressionism som öppnat hisnande gränsöverskridande.