Sven-Ingvar Johansson och Jan Jonsson 18 mars – 16 april

Utställningen öppnar lördagen 18 mars. Därefter öppet torsdag kl 16–18, lördag–söndag kl 11-17.

Sven-Ingvar Johansson
”Jag jobbar i växelbruk. Motiven är ofta betraktelser av vardagslivet runt omkring mig. Där nyfikenheten på olika uttrycksformer och tekniker är en stor konstnärlig drivkraft.”

Jan Jonsson
”Att teckna och måla har alltid varit ett sätt för mig att berätta om människor, platser och föremål. Jag vill förmedla en känsla av tid, rum och närvaro. Inga motiv är för simpla och allt går att gestalta så det blir besjälat. Bildspråket är realistiskt med det personliga uttrycket är alltid det viktigaste. Konstnärsskapet är en stor källa till glädje – rentav ett måste – men kan också leda till frustration och vånda, då de egna kraven har stigit med åldern. Men den som är nöjd slutar också att utvecklas.”