Älskar du konst?

Karlshamns konstförening bildades 1944. Genom sin snart 80-åriga tillvaro har föreningen arbetat för att väcka, underhålla och förmedla konst i Karlshamns kommun.

Verksamheten är ideell och bedrivs i Karlshamns konsthall vackert belägen i Karlshamns kulturkvarter på Vinkelgatan 7. Här skapas tillfällen att ta del av arrangerade utställningar och att samtala om konst. Föreningen arrangerar också föredrag, studieverksamhet och andra aktiviteter i ämnen rörande konst och kultur.

Genom inköp av konst, som föreningen gör i samband med arrangerade utställningar, skapas underlag för den årliga utlottningen bland medlemmarna. Du kan härigenom vinna ett konstverk av god kvalitet genom ditt medlemskap. Du kan också köpa konstverk till ett rabatterat pris vid utställningarna.

Föreningen är ansluten till Sveriges konstföreningar via dess avdelning i Blekinge. Härigenom kan du bland annat delta i intressanta konstresor som anordnas av dem.

 

Samarbetspartners & sponsorer
Stort tack till Karlshamns konstförenings sponsorer!
Låt oss hjälpa Ert företag bli mer synligt samtidigt som Ni stödjer en viktig del i Karlshamns kulturliv!

Vi marknadsför kostnadsfritt Er företagslogga på vår hemsida och i vår- och höstutskick. Som sponsor till Karlshamns Konstförening stödjer Ni diverse konstevenemang och ungdomars kulturella utveckling i Karlshamn. Genom sponsring kan vi fortsätta bjuda in erkända konstnärer att berika Karlshamns invånare med konst som ligger i tiden. Som sponsor gör Ni det också möjligt för oss att stötta det årligen återkommande konstlägret för ungdomar i länet (i samarbete med Sveriges konstföreningar – Distrikt Blekinge).

För varje sponsrad 1000-lapp erbjuder vi en lott inför vårt årliga konstlotteri av inköpt konst. En sponsring på 5 000: – ger fem stycken lotter osv, konst lottas ut för ca 150 000 om året.

Vi ser fram emot att få Er som sponsor – att få hjälpa till att synliggöra Ert företag – och samtidigt ge Er ett signum att Ni sponsrar en viktig del vad gäller ungdomars utveckling och Karlshamns kulturliv!

För ytterligare information:
Ordförande Steen Jensen: steen.jensen@telia.com
Ekonomiansvarig Alf Levin: alf.levin@outlook.com

Med vänliga hälsningar,
Karlshamns Konstförening

Karlshamns Konstförening Bankgiro 5012-0930